İFRAZ

İfraz (ayırma) tapu kütüğünde tek parsel olarak kayıtlı bulunan bir gayrimenkulün teknik usullere göre düzenlenen haritalarla yargı yoluyla veya anlaşarak belli parsellere bölünerek, her parselin tapu kütüğünde ayrı bir sayfaya tescil edilmesi işlemidir.

TEVHİD

Aynı mal sahibine veya sahiplerine ait birden fazla taşınmazın yeni bir parsel numarası altında birleştirme işlemidir. Tevhid (birleştirme) yapılacak taşınmazların bitişik olması şarttır. Ayrıca üzerinde rehin (ipotek, haciz) gibi engeller olmaması gerekir. Tevhid işlemini kısıtlayan engeller var ise hak sahiplerinin muvafakatı gerekir. Tevhid işlemleri belediye encümeni kararı veya İl İdare Kurulu’nun olumlu kararı üzerine Kadastro Müdürlükleri tescil bildirimi düzenleyerek tapuya intikal ettirir.

YOLA TERK

İmar uygulaması sırasında taşınmaz sahiplerince bedelli veya bedelsiz olarak imar planına uygun biçimde taşınmazın tamamının veya bir kısmının kamu yararına terk edilmesi işlemidir.

İfraz-Tevhid-Yola Terk hizmeti için Çark Harita Mühendislik ile ”iletişime” geçebilirsiniz.

Bir sonraki hizmetimiz olan ”plankote” sekmesine linke tıklayarak geçebilirsiniz.