İmar Uygulamaları

Genel olarak “arsa ve arazi düzenlemesi”, arsa ve arazi parçaları­nın, tarım alanlarında verimi artırmak; imar alanlarında ise, imara uygun ada ve inşaata elverişli parsel oluşumunu sağlamak amacıyla yeniden ifraz edil­mek üzere birleştirilmesidir.

3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi Uyarınca Yapılan İmar Uygu­laması

18.Madde uygulaması kısaca; İmar planının tamamı veya bir kısmında binalı veya binasız arsa ve arazilerde maliklerin veya hak sahiplerinin muvafakatı aranmaksızın, imar planına uygun olarak yeniden ada ve parseller oluşturmaya, müstakil, hisseli veya kat mülkiyeti esaslarına göre hak sahiplerine dağıtmaya, veya re’sen tescil işlemlerini yaptırmaya denir.

18.madde uygulaması yapılan bölgelerde ayrıca Ortaklık Payı olarak bilinen DOP kesintisi de uygulanmaktadır. DOP nedeniyle taşınmazın en fazla  %40’ının bedelsiz olarak kamuya terki sağlanıyor.

İmar Uygulamaları hizmeti için Çark Harita Mühendislik ile ”iletişime” geçebilirsiniz.

Bir sonraki hizmetimiz olan ”şantiye ölçümleri” sekmesine linke tıklayarak geçebilirsiniz.